Spotkanie Polskich Marek Turystycznych w POT.

W dniu 27 lutego w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się spotkanie pomiędzy POT i reprezentantami PMT z całej Polski.

Na spotkaniu omawiany był m. in. plan działań POT na rok 2023, który przedstawiła wicedyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Joanna Węglarczyk. Następnie wicedyrektorzy Departamentu Wsparcia Rozwoju i Turystyki Anna Zabłocka-Sztyber oraz Jacek Janowski opowiedzieli o inicjatywach we współpracy z Regionami na rynku krajowym, w tym o nowej edycji konkursu Polskie Marki Turystyczne. Przez p.o. dyrektora Departamentu Marketingu i Komunikacji Krzysztofa Steimana zaprezentowane zostały planowane działania marketingowe, takie jak kampania promocyjna Igrzysk Europejskich 2023 w kraju i za granicą, udział w targach krajowych i zagranicznych, a także temat przebudowy i aktualizacji bazy danych Repozytorium Informacji Turystycznej.

Skip to content