Podpisana umowa o dofinansowanie projektów Funduszu Małych Projektów (FMP) w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

W dniu 28 sierpnia 2023 r. w Cavatina Hall w Bielsku-Białej, odbyła się konferencja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na kulturę”. W konferencji uczestniczyli m. in. minister funduszy i polityki regionalnej Pan Grzegorz Puda, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej, wicewojewoda śląski Pan Jan Chrząszcz, a także przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji działających w obszarze kultury. W trakcie konferencji dyskutowano o dotychczasowych efektach wsparcia kultury z Funduszy Europejskich i możliwościach pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Swoje prezentacje wygłosili dyrektorzy departamentów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjenci, którym już udało się skutecznie pozyskać i wykorzystać Fundusze Europejskie.

Jednym z punktów programu było uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów Funduszu Małych Projektów (FMP) w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” znalazło się w kręgu Beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 i realizuje projekt FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK / INTERREG Beskydy PL-SK” w priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze – cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie zawarł minister funduszy i polityki regionalnej Pan Grzegorz Puda, w imieniu Stowarzyszenia „Region Beskidy” zawarli prezesi: Pan Jarosław Klimaszewski i Pan Andrzej Kalata.

Fot.: MFiPR – Marcin Kaproń

 

Skip to content