Výběr ODBORNÝCH HODNOTITELŮ pro hodnocení malých projektů v rámci česko-polského programu Interreg 2021-2027 – priorita 4

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy  vyhlašuje nábor ODBORNÝCH HODNOTITELŮ pro hodnocení projektů předložených v rámci programu Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027.

Nábor se týká odborných hodnotitelů pro hodnocení projektů předložených v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy:

PRIORITA 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL

Cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Kandidáti na odborné hodnotitele by měli splňovat následující kritéria:

 1. Obecná kritéria:
 • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík);
 • nestrannost, objektivita, poctivost;
 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet, e-mail);

2. Specifická kritéria:

 • dostatečné zkušenosti v oblasti odpovídající aktivitám dané osy FMP, ve které provádí hodnocení;
 • vysokoškolské vzdělání nebo 5 let praxe v oboru odpovídající aktivitám dané osy FMP, ve které provádí hodnocení;
 • znalost regionu, kde hodnocení provádí;
 • absolvování vstupního školení – prokazuje účastí na školení.

Žádost o zápis do seznamu kandidátů pro hodnocení projektů musí obsahovat:

 1. osobní dotazník pro odborné hodnotitele (dle přiložené šablony);
 2. profesní životopis kandidáta na odborného hodnotitele (lze využít přiložené šablony, nebo doložit vlastní strukturovaný profesní životopis);
 3. závazek odborníka (dle přiložené šablony).

Kandidatura na odborné hodnotitele lze podávat ve třech formách:

 1. papírovou formou – zašlete poštou v uzavřené obálce s poznámkou „Výběr kandidáta na odborného hodnotitele” do Fondu malých projektů v Euroregionu Beskydy v rámci programu INTERREG Česká republika – Polsko 2021-2027 na adresu:

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

ul. Widok 18/3

43-300 Bielsko-Biała

2. e-mailem (skenováním) na e-mailovou adresu: j.szweda@www.euroregion-beskidy.pl nebo j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl.

3.osobně – doručte kompletní dokumentaci do kanceláře Stowarzyszenia „Region Beskidy” v Bielsku-Bialej

do 08. listopadu 2023 (rozhodující je datum převzetí podkladů).

Vzory dokumentů potřebných k nominaci kandidáta na odborného hodnotitele jsou k dispozici ke stažení na webu www.euroregion-beskidy.pl v záložce Aktuality a na webu www.regionbeskydy.cz v záložce Aktuality.

Přílohy:

Kritéria pro výběr hodnotitelů

Osobní dotazník

Životopis

Závazek odborného hodnotitele

Obsah výzvy

Prohlášení o niekaralności

Skip to content