II nabór polsko-czeskich wniosków o dofinansowanie z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY – CEL 4.2

OTWARCIE DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE z „FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY – CEL 4.2” w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

 

Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Beskidy pragnie poinformować, że w dniu 17.04.2024 r. został ogłoszony drugi nabór małych projektów dla priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców”, cel szczegółowy 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Termin składania wniosków projektowych w drugim naborze upływa z dniem

27.06.2024 r.

Projekty można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu monitorującego dla małych projektów, który jest dostępny pod adresem http://fmp.cz-pl.eu/.

Małe projekty złożone w tym terminie rozpatrywane będą na 2. posiedzeniu Wspólnego Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na wrzesień 2024.

Informacje i dokumentacja dotycząca nowego Funduszu Małych Projektów są dostępne na stronie internetowej https://www.euroregion-beskidy.pl/dokumenty-cz/ oraz https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2021-2027/31-grantove-programy-2021-2027/396-zadatel  gdzie można znaleźć ogólne informacje, a także szczegółowe dokumenty dotyczące Funduszu. Ważnym narzędziem przydatnym do przygotowania wniosku projektowego są Wytyczne dla wnioskodawcy wraz z wszystkimi załącznikami, które są niezbędne do przygotowania wniosku projektowego.

Jednocześnie w celu zdobycia informacji można skorzystać z przygotowywanych szkoleń dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów, które będą organizowane. Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej. W najbliższym czasie na stronie internetowej Stowarzyszenia „Region Beskidy” zostaną zamieszczone terminy szkoleń.

Innym sposobem, który można wykorzystać w celu uzyskania informacji na temat nowego Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Beskidy, jest możliwość konsultowania konkretnych wniosków projektowych w formie stacjonarnej i on-line.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Region Beskidy“                                 REGION BESKYDY
strona polska Euroregionu Beskidy                                  strona czeska Euroregionu Beskidy
adres biura: ul.Widok 18/3                                                 adres siedziby: náměstí Svodoby 6, 738 01 Frýdek-Místek
43-300 Bielsko-Biała                                                           adres biura: Náměstí 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí
tel. +48 33 488 89 22                                                           tel. +420 739 203 934
www.euroregion-beskidy.pl                                              www.regionbeskydy.cz
j.szweda@euroregion-beskidy.pl                                       valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz
j.wrobel@euroregion-beskidy.pl                                        daniela.benesova@centrum.cz

 

Treść ogłoszenia II naboru wniosków

Skip to content