Ogłoszenie II naboru wniosków z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Beskydy – priorytet 2 Turystyka

W ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Beskydy ogłoszono II nabór wniosków do Priorytetu 2 – Turystyka.

Wytyczne dla wnioskodawców wraz ze wszystkimi załącznikami są dostępne na stronie https://regionbeskydy.cz/grantove-programy/2021-2027/31-grantove-programy-2021-2027/396-zadatel . Wnioski projektowe można składać w sposób ciągły za pośrednictwem portalu internetowego http://fmp.cz-pl.eu.

Ponadto przypominamy, iż trwa także II nabór małych projektów do Priorytetu 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców.

Wnioski projektowe w ramach Priorytetu 2 – Turystyka oraz Priorytetu 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców można składać do 27 czerwca 2024 r.  Wszystkim zainteresowanym Funduszem Małych Projektów zalecamy szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą priorytetu, w ramach którego przygotowuje się projekt oraz zachęcamy do skonsultowania pomysłu na projekt przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Informacji oraz konsultacji udzielają oba sekretariaty, konsultują wnioski o dofinansowanie zarówno w Priorytecie 2 (cel 2.1) oraz w Priorytecie 4 (cel 4.2). Pytania w trakcie przygotowywania wniosku można osobiście omówić w trakcie konsultacji (po telefonicznym ustaleniu terminu konsultacji z Zarządzającym FMP) lub kierować je e-mailem  na poniżej przedstawiony adres i numer:

Stowarzyszenie „Region Beskidy“:

Strona polska Euroregionu Beskidy
ul. Widok 18/3
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 488 89 22
www.euroregion-beskidy.pl
j.szweda@euroregion-beskidy.pl
j.wrobel@euroregion-beskidy.pl

REGION BESKYDY

strona czeska Euroregionu Beskydy
adres siedziby: náměstí Svodoby 6, 738 01  Frýdek-Místek
adres biura: Náměstí 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí
tel. +420 739 203 934
www.regionbeskydy.cz
valaskova.dagmar@regionbeskydy.cz
daniela.benesova@centrum.cz 

 

Fundusz małych projektów w Euroregionie Beskidy realizowany jest w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Skip to content