Spotkanie promocyjno-informacyjne pn. „Poznaj możliwości jakie stwarza Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027”

17 czerwca br. w Węgierskiej Górce (Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, Os. XX-lecia II RP 12) obędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne pn. Poznaj możliwości jakie stwarza Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027!, organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w województwie śląskim. Spotkanie połączone jest z warsztatami nt. partycypacji.

Uczestnicy wydarzenia uzyskają informacje m.in. dot. specyfiki programu Interreg Polska – Słowacja, działań możliwych do realizacji oraz  potencjału Pogranicza. Spotkanie poprowadzą pracownicy Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Druga część spotkania o charakterze warsztatów poświęcona będzie partycypacji. Partycypacja, czyli aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron w proces przygotowania wniosku, w Interreg Polska-Słowacja dotyczy projektów standardowych z priorytetu 3. Twórcze i aktywne turystycznie Pogranicze. Odpowiednio przeprowadzona, pozwala na przygotowanie projektu wysokiej jakości, lepiej odpowiadającego na realne potrzeby odbiorców i jest premiowana na etapie oceny jakościowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

więcej informacji: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/zapraszamy-na-spotkanie-pn-poznaj-mozliwosci-jakie-stwarza–program-interreg-polska-slowacja-2021-2027

 

 

 

 

 

Skip to content