Promocja w mikroprojektach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Przypominamy o konieczności umieszczenia plakatu informacyjnego w miejscu realizacji mikroprojektu, który uzyskał dofinansowanie.

Obowiązkowe elementy na plakacie to:

  • zintegrowany logotyp programu wraz z nazwą funduszu, z którego finansowany jest mikroprojekt, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • tytuł projektu, nazwę partnera wiodącego oraz partnerów projektu;

Szczegółowe informacje zawiera Podręcznik Mikrobeneficjenta  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – rozdział 2.6.

Skip to content