Relacja ze spotkania informacyjnego nt. Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Relacja ze spotkania informacyjnego nt. Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

11 września 2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie informacyjne nt. programu Interreg V-A Polska…

Czytaj więcej