Relacja ze spotkania informacyjnego nt. Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

11 września 2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie informacyjne nt. programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, którego organizatorem był Regionalny Punkt Kontaktowy w woj. śląskim.

Podczas spotkania przedstawiono praktyczne informacje dotyczące  przygotowania i składania wniosków projektowych, zagadnień związanych z kwalifikowalnością  wydatków,  czy dostępnością w projektach transgranicznych.  Omówiono również specyfikę realizacji mikroprojektów w Euroregionie Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja  oraz doświadczenia  z realizacji transgranicznych projektów.

[jed_divider type=”line”][/jed_divider]

Poniżej  link, pod którym znajdziecie Państwo materiały omawiane podczas spotkania.

https://ewt.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_dot__programu_interreg_polska___slowacja_11_09_2017_r__zywiec_podsumowanie

 

 

 

 

 

Skip to content