Eliminacje do Zawodów Lekkoatletycznych Dzieci i Młodzieży Euroregionu Beskidy


W dniu 12 września 2017  roku na płycie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego K.S. „SPRINT” w Wapienicy odbyły się  jednodniowe krajowe eliminacje do zawodów lekkoatletycznych, których celem było wyłonienie spośród około 150 uczestników około 40 osobowej reprezentacji polskiej części Euroregionu Beskidy, mogącej godnie reprezentować polską części Euroregionu Beskidy podczas zbliżających się Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych Dzieci i Młodzieży Euroregionu Beskidy organizowanych na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym we Frydku Mistku w dniu 3 października 2017 roku. Uczestnikami eliminacji były dzieci i młodzież w wieku 14-15 lat, które poddane były sprawdzianowi umiejętności w następujących dyscyplinach: biegi, sztafeta, pchnięcie kulą, skok wzwyż i w dal oraz rzut piłką palantową.

Na zlecenie organizatora, którym było Stowarzyszenie „Region Beskidy”, prowadzenie spotkania przejął K.S. „SPRINT” zapewniając wszystkim uczestnikom m.in. profesjonalną obsługę sędziowską, medyczną, techniczną, konferansjerską etc.

Eliminacje były jednym z działań realizowanego w Euroregionie Beskidy mikroprojektu „Razem”. Projekt ten w 85% dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz w 5 % z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej zakłada integrację różnych grup społecznych takich jak dzieci, młodzież, seniorzy, czy też osoby niepełnosprawne.

 

Skip to content