Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Serdecznie zapraszamy Beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone podczas II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów (I i III oś…

Czytaj więcej