Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Serdecznie zapraszamy Beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone podczas II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020) na szkolenie dotyczące „Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
27 października 2017 r. o godzinie: 10:00
30 października 2017 r. o godzinie: 10:00
w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ulicy Widok 18/1-3.

Szkolenia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Tematyka szkoleń taka sama w każdym terminie.

 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać wysyłając wypełniony formularz-zgłoszeniowy na adres: i.dulawa@www.euroregion-beskidy.pl

 

W przypadku chęci udziału w szkoleniu osób z różnym stopniem niepełnosprawności, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić takich jak: przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, alternatywne formy materiałów, zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie, zapewnienie tłumacza języka migowego, specjalne wyżywienie, inne.
[jed_divider type=”line”][/jed_divider]
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Skip to content