Kolejny nabór na polsko-słowackie mikroprojekty już blisko

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” planuje w LUTYM 2018 r. ogłosić III NABÓR wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 

Nabór będzie uruchomiony dla:
1 osi priorytetowej programu – „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz
– 3 osi priorytetowej programu – „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”

Zachęcamy do opracowywania nowych koncepcji na innowacyjny mikroprojekt .

 

Skip to content