Wizyta studyjna partnerów projektu "Wspólne Dziedzictwo" na Dolnym Śląsku i Kraju Libereckim

Podsumowanie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo”

W dniach 19.03-21.03.2018 zrealizowana została pierwsza wizyta studyjna dla partnerów projektu flagowego „Wspólne Dziedzictwo” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Organizacja wizyty studyjnej leżała w odpowiedzialności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (Partnera Wiodącego Projektu)  i obejmowała dwa z ośmiu regionów leżących na obszarze wsparcia: województwo dolnośląskie oraz kraj liberecki. Przez trzy dni uczestnicy odwiedzili obiekty: Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy, Zamek Książ w Wałbrzychu oraz Restauracja Książęca, Huta Szkła ‘Julia’ w Piechowicach, Pałac Staniszów, Polana Jakuszycka, Ratusz oraz Muzeum Techniki w Libercu, Zamek Czocha w Leśnej, Kościół Pokoju w Świdnicy oraz obiekt restauracyjno-hotelowy Red Baron.

W obiektach partnerzy projektu dowiedzieli się o ich historii łączącej się z historią Dolnego Śląska oraz poznali ich potencjał turystyczny. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań transgranicznych oraz na wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego do rozwoju turystyki.W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów, ze strony Stowarzyszenia „Region Beskidy” byli to: pani Monika Pasierbek – koordynator projektu oraz pan Marcin Filip  – dyrektor biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”.

Skip to content