SZKOLENIA Z ZAKRESU REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW

SZKOLENIA Z ZAKRESU REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW

Serdecznie zapraszamy Beneficjentów, których wnioski o dofinasowanie zostały zatwierdzone podczas III naboru wniosków o dofinasowanie mikroprojektów (I i III oś…

Czytaj więcej