SZKOLENIA Z ZAKRESU REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW

Serdecznie zapraszamy Beneficjentów, których wnioski o dofinasowanie zostały zatwierdzone podczas III naboru wniosków o dofinasowanie mikroprojektów (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020) na szkolenie dotyczące „Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”.

Serdecznie zapraszamy 13 grudnia 2018 r. na godzinę 10:00  do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ulicy Widok 18/1-3

Szkolenia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowy  na adres mailowy: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl do 11 grudnia 2018 r.

Skip to content