Pomoc publiczna i de minimis dla programów EWT 2014-2020


Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r.  w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej  w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Skip to content