Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020


W związku z trwającym IV i V naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020:
– V nabór wniosków dla 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”
– IV nabór wniosków dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji  transgranicznej i  uczenia  się  przez  całe  życie”

Stowarzyszenie „Region Beskidy” serdecznie zaprasza na szkolenie, podczas którego omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych.

 

Serdecznie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ulicy Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej na szkolenie organizowane w dniu 25 czerwca 2019 r. na godzinę 10:00.

 

Szkolenia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 21 czerwca br. na adres mailowy: n.lesinska@www.euroregion-beskidy.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content