Nowe dokumenty dotyczące mikroprojektów

Nowe dokumenty dotyczące mikroprojektów

Informujemy, że decyzją Komitetu ds. Mikroprojektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 została zatwierdzona nowa wersja: 1. Podręcznika mikrobeneficjenta, 2. „Instrukcji wypełnienia…

Czytaj więcej

Komitet Monitorująca 17 lutego br. zatwierdził kolejną zmianę Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Aktualizacja dotyczy przede wszystkim wprowadzenia ułatwienia dla beneficjentów „dużych projektów” w zakresie wprowadzania zmian w projektach (rozdział 6.3 Zmiany w projekcie). Zmienione zostały…

Czytaj więcej