Mikroprojekt „Promujemy 2 razy więcej” zakończony.

W maju zakończyła się realizacja Mikroprojektu, którego celem była promocja wspólna promocja Beskidów jako wspólnej destynacji turystycznej. Promocja Beskidów odbywała się przez szereg spójnych działań marketingowych tj.

 • Kontynuacja kampanii promocyjnej Marki Beskidy na Facebooku, Instagramie,
 • Zakup krótkich filmów i zdjęć na cele kampanii promocyjnej,
 • Wydanie publikacji wizerunkowej o Beskidach,
 • Udział w targach turystycznych we Wrocławiu,
 • Akcja promocyjna podczas wydarzenia „Dni Bielska- Białej i Beskidów” w Ustce,
 • Zakup tradycyjnego stroju góralskiego, w celu uatrakcyjnienia stoiska regionalnego
  w trakcie wydarzeń promocyjnych.

Zrealizowane działania przyczyniają się do lepszego wykorzystania regionalnych i lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, a także wzrostu rozpoznawalności marki Beskidy, co w przyszłości przełoży się na przyrost ruchu turystycznego oraz wydłużenie pobytów turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dzięki realizacji mikroprojektu możliwe jest budowanie kompleksowego produktu turystycznego, jakim są Beskidy, a poprzez powstałe w mikroprojekcie zasoby będzie możliwe tworzenie atrakcyjnej i wiarygodnej oferty, a także zapewniony zostaje spójny i jednoznaczny przekaz komunikacji marketingowej dla regionu. Dzięki realizacji mikroprojektu współpraca miedzy partnerami projektu zacieśniła się. Marka regionalna Beskidy jest marką transgraniczną obejmującą Beskidy po polskiej, czeskiej stronie granicy, dlatego tak ważne jest wspólne działanie.

Mikroprojekt „PROMUJEMY 2x WIĘCEJ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Skip to content