Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów – podsumowanie

 

W dniu 10 czerwca br. Stowarzyszenie „Region Beskidy” zakończyło cykl szkoleń z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach V i IV naboru wniosków o dofinansowanie  (1 i 3 oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020).

Szkolenia przeprowadzono w formie zdalnej tj. w formie indywidualnych konsultacji on-line, w związku z panującą sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu.

 

 

Skip to content