Kolejne nabory w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Kolejne nabory w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 26 czerwca 2020 roku ogłasza VI i V nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu…

Czytaj więcej