V i VI nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 MIKROPROJEKTÓW progamu – ZAKOŃCZONY

7 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy VI nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

oraz 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy V nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe”.


W ramach naboru złożono 39 wnioski na łączną kwotę dofinansowania  1 497 093,76 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content