Otwarty nabór obiektów/ atrakcji turystycznych do projektu pt. „Pogranicze śląsko-morawskie”.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt polsko-czeski pn. „Pogranicze śląsko-morawskie” w partnerstwie z Moravian Silesian Tourist oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”. Celem tego kilkuletniego projektu (projekt kończy się w sierpniu 2023 roku) jest promocja atrakcji pogranicza polsko-czeskiego.

Atrakcje, które będą promowane w projekcie dobrane są według schematu 4 linii tematycznych, które łączą atrakcje w danej kategorii po polskiej i czeskiej stronie granicy.  Linie tematyczne projektu to :

  1. Linia  ARCHITEKTURA I TRADYCJE  pogranicza śląsko-morawskiego
  2. Linia PRZYRODA I AKTYWNOŚĆ pogranicza śląsko-morawskiego
  3. Linia INDUSTRIALNA pogranicza śląsko-morawskiego
  4. Linia GRAND TOUR pogranicza śląsko-morawskiego

Każda linia tematyczna składać się będzie polskich oraz czeskich atrakcji turystycznych. Wszystkie dalsze działania zaplanowane w tym projekcie będą miały na celu promocję wybranych w kluczu linii tematycznych atrakcji np.

– modernizacja wybranych atrakcji w celu zapewnienia dwujęzycznej komunikacji (tłumaczenie stron internetowych, opisów eksponatów w danym języku, audioprzewodniki), aplikacja w formie gry zachęcająca do odwiedzin wytypowanych w projekcie atrakcji),

– realizacja profesjonalnych filmów promocyjnych – służących jako narzędzie promocji w mediach społecznościowych,

– zakup profesjonalnych zdjęć – do promocji w wydawnictwach oraz w Internecie,

– realizacja płatnej kampanii na Facebooku i Instagramie – gdzie wytypowane atrakcje będą promowane,

– realizacja płatnej  kampanii PPC – czyli promocja w formie banerów na najpopularniejszych portalach internetowych np. Onet, wp.pl itp.

– copywriting – powstanie autorskich tekstów dotyczących obszarów turystycznych, jak również wybranych do projektu atrakcji turystycznych – teksty zamieszczane będą na stronie beskidy.travel,

– współpraca z Travel Bloggerami –  zaplanowano trzy wizyty, kampania ma polegać na zaangażowaniu polsko-czeskich popularnych influencerów do promocji obszarów turystycznych i wybranych do projektu atrakcji turystycznych,

– opracowanie i wydanie mapy turystycznej,

– opracowanie katalogu informacyjnego bazującego na zagadnieniu „Gdzie się wybrać” w wersji lato/zima.

W związku z powyższym ogłaszamy otwarty nabór na udział w ww. projekcie jako atrakcja turystyczna. Jeżeli Państwa obiekt wpisuje się we wskazane powyżej linie tematyczne projektu zapraszamy do zgłoszenia udziału w projekcie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz dokonania zgłoszenia udziału w projekcie proszę o kontakt z Panią Moniką Pasierbek pod numerem telefonu +48 33 488 89 21 , e-mail: m.pasierbek@www.euroregion-beskidy.pl.

Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 26.02.2021 r.Partner projektu pn. „Slezsko – Moravské pohraničí / Pogranicze Śląsko – Morawskie“. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Skip to content