Przypomnienie o XIII polsko-czeskim naborze wniosków do 18 lutego 2021 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_cz_pl_eu_rgb.png

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającym do 18 lutego br. XIII naborze wniosków do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Dofinansowane będą następujące wszystkie typy mikroprojektów (w tym naborze preferowane będą projekty typu A – wspólne):

typu A – wspólne, z Partnerem Wiodącym,

typu B – partnerskie/komplementarne,

typu C – samodzielne.

Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:

Oś priorytetową 2Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.


Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami działu czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” pod numerem telefonu 33 488 89 22.

Skip to content