XII posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_cz_pl_eu_rgb.png

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2020 roku Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, zatwierdził mikroprojekty złożone w ramach XII naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

W związku z panującą sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19 zatwierdzanie mikroprojektów odbyło się w formie on-line.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało 8 mikroprojektów ( w tym 6 polskich i 2 czeskie) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 251 858,07 EUR. 2 mikroprojekty zostały skierowane do przepracowania.

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XII posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XII posiedzeniu EKS z warunkami

Lista mikroprojektów nie zatwierdzonych do dofinansowania na XII posiedzeniu EKS

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”] Przypominamy o trwającym XIII naborze wniosków, który trwa do 18 lutego 2021 roku. Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami działu czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”.[/jed_panel]

Skip to content