Transgraniczna marka turystyczna Beskidy

W okresie od 1.01-31.12. br. Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz z czeskim partnerem  Sdrużeniem Region Beskydy z Frydka-Mistka realizuje projekt pn.: „Transgraniczna marka turystyczna Beskidy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla udanej kampanii marketingowej i jej realizacja w formie drukowanych materiałów promocyjnych oraz promocji w social mediach. Głównym motto projektu jest promocja Beskidów jako wspólnej destynacji turystycznej. W ramach projektu powstanie transgraniczne repozytorium materiałów audiowizualnych dla marki turystycznej Beskidy, ze zdalnym dostępem dla partnerów projektu oraz  podmiotów/osób upoważnionych, między innymi grafików opracowujących na potrzeby projektu materiały drukowane w języku polskim, czeskim i angielskim.

Skip to content