Rozwój Marki Turystycznej Beskidy

W okresie od 1.03-31.12.2020 r. Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizowało projekt pn.: „Rozwój Marki Turystycznej Beskidy – wsparcie kampanii produktowo-wizerunkowej Beskidów”, który był dofinansowany z budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa –Turystyka.

Efektem projektu było wydanie 32 tysięcy sztuk profesjonalnych map turystycznych obszaru działań marki turystycznej Beskidy. Mapy zostały rozdystrybuowane do 15 podmiotów zajmujących się promocją turystyki na obszarze działania marki Beskidy. Wśród nich są : punkty informacji turystycznej, wydziały promocji urzędów gmin,  lokalna organizacja turystyczna, regionalna organizacja turystyczna itp. Ponadto w ramach projektu pozyskane zostały wysokiej jakości narzędzia marketingowe w formie filmów i zdjęć, które posłużyły i służą nadal do promocji marki turystycznej Beskidy w Interniecie, głównie na Facebooku oraz Instagamie, You Tubie. Nagrane 4 filmy promocyjne prezentujące wybrane typy turystyki aktywnej/sportowej charakteryzujące markę turystyczną Beskidy m.in. szybownictwo, rowery, narciarstwo, turystyka piesza itp wykorzystane zostały na profilu marki na FB oraz zostały wgrane na kanał YouTube i udostępnione Śląskiej Organizacji Turystycznej w celach promocyjnych, a także wykorzystane zostały na regionalnej stronie dedykowanej Beskidom (www.beskidy.travel).

Skip to content