Nabór wniosków EUCF

Pozostało trzy tygodnie do zakończenia naboru EUCF, w ramach którego samorządy lokalne mogą ubiegać się o 60 000 EUR na finansowanie przygotowania koncepcji inwestycyjnej!

EUCF (ang. European City Facility) to Europejski Instrument Miejski, którego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w opracowywaniu koncepcji, które przyczyniają się do realizacji zadań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii. Dotyczy to głównie projektów, które są obecnie na wstępnym etapie przygotowywania a których rezultatem będzie poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji CO2. Wszelkie niezbędne w przypadku takich projektów analizy można sfinansować właśnie z grantu EUCF, którego wysokość wynosi 60 000 EUR i obejmuje takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych i finansowych, analiz ryzyka oraz działania koordynacyjne i organizacyjne.

Aktualnie trwa drugi nabór, który rozpoczął się 29 marca i zakończy się już 31 maja 2021 r. W ubiegłym roku podczas pierwszego pilotażowego naboru spośród 30 przyznanych grantów 2 trafiły do polskich miast: Sztumu i Piaseczna. W drugim, trwającym naborze zwiększono pulę środków do ponad 4 mln EUR, w ramach której zostanie sfinansowanych aż 69 wniosków.

6 maja odbyło się webinarium, podczas którego ekspert krajowy EUCF Sylwia Słomiak, zaprezentowała potencjalnym wnioskodawcom najważniejsze informacje dot. procesu aplikacji, sposobu oceny wniosków czy potencjalnych koncepcji inwestycyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z tego wydarzenia. Więcej na temat tej inicjatywy w tym nagrania z poprzednich webinariów prowadzonych przez krajowego eksperta znajdą Państwo na stronie www.pnec.org.pl/pl/eucf oraz na oficjalnej stronie www.eucityfacility.eu. Dla Państwa wygody część materiałów dostępnych jest również w języku polskim.

Zachęcamy wszystkich przedstawicieli samorządów lokalnych w Polsce do zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjnymi, a następnie do opracowania i złożenia wniosku przez stronę internetową EUCF. European City Facility to oprócz aktualnego naboru także dwa kolejne, które odbędą się w październiku i listopadzie 2021 r. oraz w maju i czerwcu 2022 r.

Odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziecie Państwo w zebranych podczas wydarzeń Q&A oraz FAQ. W rozwianiu wątpliwości służy pomocą także krajowy ekspert, z którym można się skontaktować pod adresem ce.poland@eucityfacility.eu.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z informacjami oraz składania aplikacji do 31 maja! Powodzenia!

Skip to content