Zatwierdzenie polsko-czeskich mikroprojektów na XIII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2021 roku Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, zatwierdził mikroprojekty złożone
w ramach XIII naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

W związku z panującą sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19 zatwierdzanie mikroprojektów odbyło się w formie on-line.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało 7 mikroprojektów (w tym 6 polskich i 1 czeski) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 175 942,91 EUR.

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XIII posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XIII posiedzeniu EKS z warunkami

Skip to content