VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca 2021 roku odbędzie się VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 w Polsce i na Słowacji posiedzenie Komitetu odbędzie się w trybie online.

Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie wniosków do dofinansowania mikroprojektów złożonych w ostatnim naborze przeprowadzonym w terminie od 18.02.2021 do 19.04.2021 r. w ramach osi 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Skip to content