VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 02.07.2021 r. o godzinie 10:00. odbyło  się 8  POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG-edu PL-SK” (VII nabór).

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje

w sprawie:

– ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia złożonych VII  naborze wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG-edu PL-SK”

– zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z VII naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG-edu PL-SK”

W załączeniu:

Skip to content