Kolejne polsko-czeskie mikroprojekty zatwierdzone na XIV posiedzeniu EKS Euroregionu Beskidy w dniu 29.06.2021 roku

29 czerwca 2021 roku w formie on-line odbyło się kolejne, czternaste już posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

 

 

W ramach XIV naboru wniosków złożono 23 mikroprojekty (18 mikroprojektów złożonych przez polskich wnioskodawców oraz 5 mikroprojektów złożonych przez czeskich wnioskodawców). 19 mikroprojektów spełniło wymogi kryteriów formalnych
i kwalifikowalności. Wszystkie mikroprojekty zostały przedłożone do oceny jakości oraz aspektów transgranicznych. 18 mikroprojektów pozytywnie przeszło ocenę oceny jakości oraz aspektów transgranicznych, jeden mikroprojekt nie uzyskał wymaganej ilości punktów, aby mógł być dofinansowany na posiedzeniu EKS. 

 

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało 18  mikroprojektów ( w tym 13 polskich i 5 czeskich) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 406 798,04 EUR. 1 mikroprojekt został skierowany do przepracowania.

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XIV posiedzeniu EKS w dniu 29.06.2021 r.

Lista mikroprojektów zatwierdzonych z warunkami do dofinansowania na XIV posiedzeniu EKS w dniu 29.06.2021 roku

Lista mikroprojektów nie zatwierdzonych do dofinansowania na XIV posiedzeniu EKS w dniu 29.06.2021 roku

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”] Uprzejmie informujemy, iż kolejny nabór wniosków planowany jest do 30 września 2021 roku. W ramach XV naboru wniosków przyjmowane będą mikroprojekty z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami działu czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”.[/jed_panel]

Skip to content