Aktualizacja załącznika nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dotyczącego zamówień publicznych dla beneficjentów po stronie Słowackiej

Aktualizacja załącznika nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dotyczącego zamówień publicznych dla beneficjentów po stronie Słowackiej

Informujemy, że został zaktualizowany załącznik nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dla Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczący zamówień publicznych dla beneficjentów po…

Czytaj więcej