Aktualizacja załącznika nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dotyczącego zamówień publicznych dla beneficjentów po stronie Słowackiej

Informujemy, że został zaktualizowany załącznik nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dla Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczący zamówień publicznych dla beneficjentów po stronie Słowackiej dostępny na stronie Programu https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ . Nowy dokument obowiązuje od dnia 17.06.2022 r.

Skip to content