Szkolenia Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Szkolenia Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Wnioskodawców, którzy planują przygotowanie projektów standardowych w priorytetach: Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze,cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki…

Czytaj więcej