Zapytanie ofertowe do projektu projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie”

Zapytanie ofertowe do projektu projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie”

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské poraniona” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875…

Czytaj więcej