Zapytanie ofertowe do projektu projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie"

Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn. „Pogranicze Śląsko – Morawskie / Slezsko – Moravské poraniona” , nr rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/ 0001875 dofinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu długotrwałej, intensywnej współpracy pomiędzy partnerami działającymi w obszarze turystyki po polskiej i czeskiej stronie granicy poprzez  promocję atrakcji turystycznych zlokalizowanych na pograniczu.

Jednym z działań projektu jest modernizacja wybranych atrakcji turystycznych, które przypisane zostały do 4 głównych linii tematycznych projektu tj. architektura i tradycje, przyroda i aktywność, turystyka industrialna oraz grand tour of Silesia.

Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje realizację zadania polegającego na opracowaniu i wdrożeniu cyfrowego narzędzia, które będzie miało charakter interaktywnej gry, która zaangażuje obiekty/atrakcje turystyczne po polskiej i czeskiej stronie podnosząc atrakcyjność ich oferty turystycznej. Produkt ten musi spełniać warunek dwujęzyczności  tj.  dostępność wersji polskiej i czeskiej.

Zlecający wymaga uruchomienia gry w posiadanym przez siebie środowisku hostingowym. Hosting realizowany będzie na serwerach własnych Zlecającego.

Zlecający wymaga gwarancji na wykonany produkt na okres  12 miesięcy. Wykonawca gry, przed podpisaniem protokołu odbioru, zdeponuje pełny kod źródłowy gry na nośniku cyfrowym, z prawem do dalszego rozwijania i modyfikacji przez Zlecającego. Jednocześnie Zlecający oświadcza, iż nie nabywa praw autorskich i majątkowych w tym prawa do komercyjnego rozpowszechniania rozwiązania. Gra zostaje zatem udostępniona Zamawiającemu na zasadzie bezterminowej licencji, z prawem do modyfikacji i rozwijania produktu na potrzeby ww. projektu.

Atrakcje po polskiej stronie – dokładne lokalizacje zostaną podane na etapie podpisania umowy:

 1. Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie – linia grand tour of Silesia
 2. Stok Szyndzielni –  linia grand tour of Silesia
 3. Stara Fabryka – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Linia dziedzictwo industrialne
 4. Muzeum Dom Tkacza w Bielsku-Białej – Linia dziedzictwo industrialne
 5. Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie – Linia dziedzictwo industrialne
 6. Żywiec razy dwa, czyli stary i nowy zamek – Linia architektura i tradycja
 7. Muzeum zamkowe w Pszczynie – Linia architektura i tradycja
 8. Bielsko-Biała –zabytkowy układ urbanistyczny miasta – Linia architektura i tradycja
 9. Wokół Skrzycznego – Linia przyroda i aktywność
 10. Beskidzkie morze – Jezioro Żywieckie – Linia przyroda i aktywność
 11. Turystyka pieszo- biegowa szlakiem schronisk górskich w Beskidach – Linia przyroda i aktywność
 12. Ścieżki rowerowe enduro trails w Beskidach – Linia przyroda i aktywność

Przykładowe atrakcje po stronie czeskiej – dokładna liczba atrakcji i ich lokalizacje zostaną określone na etapie podpisania umowy, zakłada się, że będzie to około 13 atrakcji.

 1. Bolt Tower – Dolne Vítkovice – linia grand tour of Silesia
 2. Galeria sztuk pięknych w Ostrawie –  linia grand tour of Silesia
 3. Światowe muzeum i biblioteka Biblii – Linia architektura i tradycja
 4. Kopalnia Michał w Ostrawie – Linia dziedzictwo industrialne
 5. Pustevny – Linia przyroda i aktywność

Oferta powinna zawierać koncepcję interaktywnej gry (w tym opis funkcjonalny dot. sposobu działania i interakcji z użytkownikiem) a wycena powinna obejmować : opracowanie koncepcji, wykonanie gry, wdrożenie, instalację i uruchomienie. Zlecający rozpatrywać będzie jedynie oferty kompletne.

Termin realizacji: 31.08.2023 r.

Kryterium wyboru ofert to w 100% cena.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała lub w mailowo na adres : m.pasierbek@www.euroregion-beskidy.pl w terminie do 23 czerwca 2023 roku.

Osoba do kontaktu: Monika Pasierbek, tel. 33 488 8921, e-mail: m.pasierbek@www.euroregion-beskidy.pl

Projekt pn. „Slezsko – Moravské pohraničí / Pogranicze Śląsko – Morawskie“ dofinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Skip to content