Projekt FMP pn. „INTERREG Beskidy PL-SK /INTERREG Beskydy PL-SK” – zatwierdzony.

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, podczas posiedzenia, które obyło się w dniach 26 i 27 czerwca br., zatwierdził m. in. projekty Funduszy Małych Projektów (FMP), które będą realizowane na polsko-słowackim pograniczu w perspektywie finansowej 2021-2027.

Dzięki zatwierdzonym projektom FMP, na pograniczu PL-SK Beneficjenci będą mogli realizować małe projekty w priorytetach:

3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych.

oraz

4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza – cel szczegółowy 2. Budowanie wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Na ww. posiedzeniu Komitetu zatwierdzony do dofinansowania został projekt FMP Stowarzyszenia „Region Beskidy” pn. INTERREG Beskidy PL-SK /INTERREG Beskydy PL-SK.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” jako beneficjent projektu FMP wdraża projekt w priorytecie:


3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pograniczecel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Lista zatwierdzonych projektów FMP jest dostępna na stronie Programu:

https://pl.plsk.eu/-/lista-zatwierdzonych-projektow-fmp

Skip to content