Film promujący Program Interreg PL-SK

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach projektu parasolowego pt. „Mikrointerreg PL-SK” – 1 oś – „Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Obszaru Pogranicza”.

Film o projekcie parasolowym i realizowanych mikroprojektach prezentuje efekty wybranych mikroprojektów dofinansowanych z funduszu programu poświęconych ochronie i rozwojowi dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie Euroregionu Beskidy.

https://www.youtube.com/watch?v=nyLjmsFHgYA

Skip to content