I nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/3 zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie małych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027.

Nabór jest uruchomiony w Priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

(dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 000 000,00 EUR).

Czas trwania naboru od 24.10.2023 do 12.01.2024 do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje oraz pakiet aplikacyjny dostępny jest na stronie
www.euroregion-beskidy.pl w zakładce NABORY oraz w biurze Stowarzyszenia z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/3.

Skip to content