Aktualności

Relacja z czwartego posiedzenia podgrupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów

22 października 2021 r. w Zakopanem odbyło się czwarte posiedzenie podgrupy roboczej ds. FMP. W trakcie spotkania podsumowano uwagi  do materiału na temat projektów Funduszu Małych Projektów. Ustalono również harmonogram dalszych prac podgrupy. W trakcie posiedzenia Euroregion Beskidy reprezentował Dyrektor biura – Pan Marcin Filip i Pani Iwona Duława.

Czytaj więcej

Zakończono IX nabór dla 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

16 listopada 2021 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.W ramach naboru złożono 21 wniosków na łączną…

Czytaj więcej

Film o projektach edukacyjnych

Aktualności Jednym z kluczy do rozwoju pogranicza jest edukacja. Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 od lat wspiera jej rozwój, poprzez dofinansowanie projektów z tego obszaru. Wsparcie otrzymują uczelnie i szkoły, dzięki czemu mogą rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną oraz prowadzić badania w problematyce wspólnej dla Polski i Słowacji. Ze szkoleń i innych…

Czytaj więcej

Wydarzenie roczne – Webinar „Pogranicze inspiruje” z udziałem blogerów

Zapraszamy na wydarzenie roczne „Interreg Polska-Słowacja – Pogranicze inspiruje” z udziałem influencerów- Moniki i Pawła z @zyciepopracy oraz Martiny Magulovej z @cestujemebezcestovky, które odbędzie się 27 października br. o godzinie 10:00. W trakcie wydarzenia m.in. przedstawione zostaną efekty programu na polsko-słowackim pograniczu widziane oczami influencerów, zaprezentowane będą również nowości w programie Interreg…

Czytaj więcej

Wydłużono termin składania wniosków dla naboru – 1 osi Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Ze względu na liczne prośby potencjalnych Wnioskodawców Stowarzyszenie Region Beskidy wydłuża Nabór uruchomiony dla: –   1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”  (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 550 000,00 EUR) Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów do…

Czytaj więcej

IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 15.10.2021 r. o godzinie 10:00. odbyło się 9 POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas naboru w ramach projektów parasolowych…

Czytaj więcej