Spotkanie informacyjne nt. programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020

Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim organizuje w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej spotkanie informacyjne nt. Programu Współpracy Transgranicznej   Interreg V-A Polska − Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania, kierowanego do potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa śląskiego, przedstawiciele instytucji odpowiadających za funkcjonowanie Programu przedstawią specyfikę Programu w kontekście prowadzenia projektów transgranicznych.

Spotkanie odbędzie się w Sali 122 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.

Zainteresowanych udziałem prosimy zapoznanie się ze szczegółami oraz pobranie, wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia br. na adres e-mail: bganczarczyk@slaskie.pl lub etrzebuniak@slaskie.pl bądź faxem: 32 77 99 258

Skip to content