Rejestracja Wnioskodawcy w Generatorze wniosków i rozliczeń

W sytuacji, gdy słowacki mikrobeneficjent nie posiada numeru NIP należy wpisać 0000000000 (przy rejestracji mikrobeneficjenta w Generatorze wniosków i rozliczeń). Po wydrukowaniu Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, należy zamieścić adnotację wraz z parafką, informującą o tym, że mikrobeneficjent nie posiada numeru NIP.

Skip to content