Szkolenie dla potencjanych wnioskodawców

W związku z trwającym otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 20 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia w Bielsku-Białej, przy ulicy Widok 18, w godzinach 9:30-14:00.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa w terminie do dnia 15 czerwca br. na adres e-mailowy: j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl
[jed_divider type=”line”][/jed_divider]

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
9.30 – 10.00    Rejestracja uczestników
10.00 – 10.05    Otwarcie szkolenia i powitanie uczestników
Tematy wystąpień:
Podstawowe informacje o mikroprojektach i zasady składania wniosków projektowych z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Przerwa
Kwalifikowalność wydatków i zasady sporządzania budżetu mikroprojektu z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
13.45 – 14.00    Dyskusja
14.00    Zakończenie – podsumowanie szkolenia

[jed_divider type=”line”][/jed_divider]
Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska można uzyskać
w Dziale Czeskim Biura:
Stowarzyszenia „Region Beskidy”
ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 033 488 89 22
e-mail: j.wrobel@www.euroregion-beskidy.pl oraz  g.kruczek@www.euroregion-beskidy.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Skip to content