Poszukiwany partner do współpracy przy realizacji mikroprojektu

Szkoła średnia z Cadcy poszukuje partnera do realizacji mikroprojektu ukierunkowanego na podwyższenie fachowego przygotowania i umiejętności  w dziedzinie zachowania dziedzictwa kulturowego regionów przygranicznych – „Kuchnia  naszych przodków i jej przedstawienie w  postaci tradycyjnej i współczesnej.”

Szczegóły w załączniku

Skip to content