Prezydium Euroregionu Beskidy

W dniu 1 lutego 2017 r. w miejscowości Sviadnov w Republice Czeskiej odbyło się posiedzenie Prezydium Euroregionu Beskidy. Podczas spotkania, któremu przewodniczył Primator Miasta Frydek Mistek Pan Karel Deutscher, poruszono wiele istotnych tematów związanych z działalnością Euroregionu Beskidy na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Przedstawiciele poszczególnych krajów członkowskich podsumowali miniony rok oraz przedstawili plany na rok 2017. Podczas zebrania Prezydium rozmawiano także o nowym okresie programowania w Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W tym kontekście rozważano możliwości podejmowania nowych inicjatyw w oparciu o wspólne transgraniczne projekty. W trakcie spotkania została symbolicznie przekazana Primatorowi Miasta Frydek Mistek Panu Karelowi Deutscherowi, funkcja Przewodniczącego Prezydium Euroregionu Beskidy. Główne działania Euroregionu Beskidy w roku 2017 będą więc koordynowane i inspirowane przez czeską stronę organizacji.
W spotkaniu Prezydium ze strony polskiej wzięli udział:
Zbigniew Michniowski – Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy”
Marian Błachut – Sekretarz
Marcin Filip – Dyrektor
Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka
Agnieszka Mocek – Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka
Paweł Wojciechowski – Specjalista ds. Promocji SRB

Skip to content