Piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

W dniach 15 – 16 lutego 2017 roku w Nowym Sączu, odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania zatwierdzono do dofinansowania projekty w ramach 1 Osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Ponadto dyskutowano nad takimi tematami jak m.in.: stan wdrażania Programu, harmonogram wdrażania projektów parasolowych przez Euroregiony oraz uproszczenia w Programie.

Skip to content