II posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy

14 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się II posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, który zatwierdził do dofinansowania wszystkie mikroprojekty złożone w terminie do 15 listopada  2016 roku do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

 

W obradach posiedzenia EKS uczestniczyli członkowie polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, polskiego Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawiciele  Centrum Rozwoju Regionalnego z Ostrawy oraz przedstawiciel Kontrolera Krajowego – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zarówno w ramach osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało po 6 mikroprojektów, spośród 12 złożonych do rozpatrzenia na to posiedzenie EKS.

Informacje o zatwierdzonych mikroprojektach zostały wysłane do wnioskodawców w formie depeszy w systemie MS2014+.

 Wyniki II posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego: 

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z warunkiem

WAŻNA INFORMACJA

Na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego przedstawiciele polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy ustalili, iż trwający III nabór wniosków
o dofinansowanie
 (planowany do 31 marca br.) zostaje przedłużony do 23 maja 2017 roku. W związku z powyższym następne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, będzie miało miejsce końcem lipca 2017 roku.

 

W najbliższym czasie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na Facebooku zamieszczone zostaną kolejne informacje dotyczące III naboru wniosków.

 

Skip to content