Zaproszenie do konsultacji koncepcji mikroprojektów

W związku z trwającym do 31 marca br.  II naborem mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”, zapraszamy Państwa do konsultowania koncepcji planowanych mikroprojektów.

Konsultacje prowadzone są w biurze Stowarzyszenia „Region Beskidy” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów konsultacji telefonicznie pod numerem 33 488 89 24

Serdecznie zapraszamy.


eea1-tmp
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Skip to content